Cookies pozwalają nam świadczyć i ulepszać usługi w serwisie kuvi.pl. Korzystając z kuvi.pl akceptujesz politykę prywatności i cookies.

Regulamin


1. Definicje

Właścicielem Serwisu jest:
RoboJet sp. z o. o.
NIP: 5223084491
KRS: 0000665217
Regon: 36663190300000
Ul. Globusowa 25/5
02-436 Warszawa
email: kontakt[małpa]kuvi.pl

Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://kuvi.pl
Rejestracja - proces podania danych, niezbędnych do korzystania z Serwisu, potwierdzony Aktywacją
Aktywacja - przejście pod unikalny adres strony internetowej, przesłany drogą mailową na adres podany w Rejestracji
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która dokonała Aktywacji w Serwisie
Kursant - Użytkownik, który uzyskał dostęp do wybranego Kursu Video
Autor - Użytkownik, który dodał do Serwisu Kurs Video
Kurs Video - Zestaw nagrań video umieszczonych w Serwisie pod konkretną nazwą, do których Autor ma prawa autorskie, lub pisemną zgodę twórcy
Zamówienie - proces zainicjowany w celu uzyskania dostępu do Kursu Video, wymagający dokonania płatności na rzecz Autora


2. Zakres działania Serwisu

Serwis działa jako agent osób sprzedających kursy.

Usługi dla kursantów są świadczone niezależnie od systemu płatności z użyciem serwisu kuvi.pl.

Prowizja ze sprzedaży kursu jest należna od sprzedającego kurs na rzecz agenta (serwisu kuvi.pl). Serwis udostępnia Użytkownikom platformę umożliwiającą tworzenie i oglądanie Kursów Video na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Autorami, a Kursantami. Za Kursy Video i rozliczenia za sprzedaż z Kursantami odpowiedzialni są autorzy kursów.

Serwis nie udostępnia możliwości pobierania materiałów video przez Kursantów. Aby oglądać Kursy Video, Kursant musi być w trybie online - połączony z siecią internet.


3. Dostęp do darmowych kursów

Użytkownik może uzyskać bezpłatny dostęp do wybranego Kursu Video, jeśli jego Autor zdecydował się udostępniać go za darmo.


4. Dostęp do płatnych kursów

Użytkownik może uzyskać dostęp do płatnego kursu po złożeniu i opłaceniu Zamówienia. Wymaganą kwotę płatności do realizacji zamówienia ustala Autor Kursu Video.


5. Gwarancja satysfakcji

Autorzy kursów mogą dodawać gwarancję satysfakcji do swoich kursów. Jeśli w opisie kursu widnieje informacja o udzielonej przez autora kursu gwarancji, kursant ma prawo do rezygnacji z Kursu Video i otrzymania zwrotu pieniędzy. Dodatkowe konieczne do spełnienia warunki gwarancji mogą być podane w treści oferty wybranego Kursu Video.

Aby umożliwić realizację zwrotu pieniędzy należy przesłać e-mailową wiadomość do autora kursu w terminie nie przekraczającym okresu gwarancji (termin liczony jest od dnia złożenia Zamówienia) w treści wiadomości podając ID swojego Zamówienia z historii zamówień.

Z Gwarancji mogą skorzystać Kursanci pod warunkiem, że ich progres zapoznania się z kursem nie przekroczył 20%. Zwroty zamówień do których została złożona dyspozycja wystawienia faktury wymagają od Kursanta przesłania podpisanej korekty faktury na adres podany przez sprzedawcę kursu (wymogi polskiego prawa podatkowego).


6. Sprzedaż kursów

Jako Autor, sprzedajesz Kursy Video Kursantom. Serwis kuvi.pl jest tylko narzędziem ułatwiającym Ci obsługę takich transakcji. Jako Autor zgadzasz się na potrącanie prowizji od każdej transakcji za korzystanie z Serwisu. Prowizja potrącana jest automatycznie od każdej transakcji i pobierana w formie kompensaty. Serwis kuvi.pl wystawia Autorowi faktury za pobrane prowizje.

Bardziej szczegółowe zasady sprzedaży Kursów Video znajdziesz w regulaminie dla autorów.


7. Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Serwisu. Serwis nie odpowiada za treści tworzone przez jego Użytkowników.